Zarządzanie jakością

Polityka Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Niniejszym zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia w dziedzinie jakości, BHP i ochrony środowiska.

Jako globalny producent przemysłowych wymienników ciepła dla różnych rynków na całym świecie, bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie jakości, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Jednak nie tylko mówimy o tym, ale także realizujemy w praktyce, każdego dnia - na całym świecie - dzięki naszym innowacyjnym technologiom i produktom, naszym procesom produkcyjnym i działaniom korporacyjnym.

My, Zarząd firmy Kelvion, dążymy do doskonałości w zakresie jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a także ochrony środowiska w oparciu o następujące zasady:

 • Jakość, BHP i ochrona środowiska zaczyna się na poziomie zarządu i wymaga zaangażowania od wszystkich pracowników;
 • Rozumiemy i spełniamy oczekiwania naszych klientów i interesariuszy, ale także staramy się je przekraczać;
 • Tworzymy miejsca pracy wolne od wypadków i incydentów oraz zapobiegamy chorobom zawodowym;
 • Zmniejszamy zużycie energii, wytwarzanie odpadów i emisje do środowiska, aby zapobiec zanieczyszczeniu i poprawić efekty działalności środowiskowej;
 • Odpowiednio zarządzamy procesami jakości, BHP, ochroną zdrowia, ochroną środowiska i zużyciem energii;
 • Nieustannie mierzymy naszą wydajność w stosunku do naszych celów biznesowych, a w razie potrzeby podejmujemy działania, aby zapewnić ich spełnienie
 • Ciągle ulepszamy produkty, procesy i obniżamy zużycie energii;
 • Ciągle identyfikujemy ryzyka i wdrażamy zrównoważone rozwiązania korygujące i zapobiegawcze;
 • Zapewniamy odpowiednie zasoby do codziennej pracy, aby osiągnąć nasze cele biznesowe
 • Nieustannie informujemy o tym naszych pracowników i ich przedstawicieli oraz konsultujemy się z nimi i zachęcamy ich do aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu systemu zarządzania;
 • Priorytetowo traktujemy zakup energooszczędnych produktów i usług;
 • Przestrzegamy wszystkich wymogów prawnych, a także wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych norm;
 • Jesteśmy otwarci, transparentni, współpracujemy i dotrzymujemy naszych zobowiązań.


Zarząd

Potrzebujesz więcej informacji?

Ustawienia plików cookie

Wybierz preferowane ustawienia plików cookie

Szczegóły dotyczące plików cookie

Włączenie niezbędnych technicznych plików cookie
Te pliki cookie są niezbędne, aby można było korzystać ze strony internetowej. Umożliwiają one działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie oraz dostęp do zabezpieczonych części strony. Bez tych plików cookie strona nie będzie działać prawidłowo.

Włączenie marketingowych plików cookie
Marketingowe pliki cookie są stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Te pliki są stosowane, aby wyświetlać użytkownikowi zindywidualizowane treści reklamowe, bardziej wartościowe dla wydawców i osób trzecich prowadzących kampanie reklamowe.

Historia plików cookie