Zarządzanie jakością

Polityka Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Niniejszym zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia w dziedzinie jakości, BHP i ochrony środowiska.

Jesteśmy globalnym producentem przemysłowych wymienników ciepła dla różnych segmentów rynku. Niezależnie czy są to wymienniki płytowe, wymienniki płaszczowo-rurowe, wymienniki z rurami żebrowanymi, modułowe systemy chłodni kominowych lub wymienniki ciepła dla chłodnictwa – dostarczamy je na całym świecie do różnych branż: energetyki, przemysłu naftowego i gazownictwa, przemysłu chemicznego, morskiego, HVAC i spożywczego.

Zobowiązujemy się do postępowania zgodnie z następującymi zasadami:

 • jakość określa Klient;
 • zrozumienie i spełnienie oczekiwań Klienta;
 • jakość zaczyna się na poziomie zarządzania i oddziałuje na wszystkich pracowników;
 • jakość wymaga ciągłego doskonalenia wyrobów i procesów;
 • identyfikacja, analiza i efektywne zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa pracy i środowiska       wynika z naszej działalności biznesowej;
 • zwiększenie zadowolenia naszych pracowników;
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, obowiązujących przepisów i norm krajowych;
 • tworzenie warunków pracy zapobiegających wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym;
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, dbając o zmniejszenie zużycia energii, wytwarzania odpadów i emisji;
 • zapobieganie wypadkom, awariom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zarządzanie ich skutkami;
 • jednoznaczne przypisanie funkcji i odpowiedzialności oraz prowadzenie szkoleń, celem zagwarantowania niezbędnych kompetencji pracownikom;
 • zapewnienie i utrzymanie odpowiednich systemów technicznych, pracy, narzędzi, procedur oraz technologii, które wspierają realizację naszych celów;
 • ciągłe monitorowanie oraz doskonalenie naszych systemów, działań i wyników poprzez ocenę celów i wdrażanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych.

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za ustanawianie celów jakości, BHP oraz środowiskowych (QHSE), celów szczegółowych jak również zrównoważonych programów rozwoju do ich osiągnięcia.

W ten właśnie sposób na co dzień przekonujemy do siebie i do naszych wyrobów Klientów z całego świata.

Zarząd

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najlepszą jakość podczas przeglądania naszej strony. Odwiedzając [www.kelvion.com] zagadzasz się na [korzystanie z plików cookies].