Zarządzanie jakością

Polityka Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Niniejszym zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia w dziedzinie jakości, BHP i ochrony środowiska.

Jako globalny producent przemysłowych wymienników ciepła dla różnych rynków na całym świecie, bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie jakości, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Jednak nie tylko mówimy o tym, ale także realizujemy w praktyce, każdego dnia - na całym świecie - dzięki naszym innowacyjnym technologiom i produktom, naszym procesom produkcyjnym i działaniom korporacyjnym.

My, Zarząd firmy Kelvion, dążymy do doskonałości w zakresie jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a także ochrony środowiska w oparciu o następujące zasady:

 • Jakość, BHP i ochrona środowiska zaczyna się na poziomie zarządu i wymaga zaangażowania od wszystkich pracowników;
 • Rozumiemy i spełniamy oczekiwania naszych klientów i interesariuszy, ale także staramy się je przekraczać;
 • Tworzymy miejsca pracy wolne od wypadków i incydentów oraz zapobiegamy chorobom zawodowym;
 • Zmniejszamy zużycie energii, wytwarzanie odpadów i emisje do środowiska, aby zapobiec zanieczyszczeniu i poprawić efekty działalności środowiskowej;
 • Odpowiednio zarządzamy procesami jakości, BHP, ochroną zdrowia, ochroną środowiska i zużyciem energii;
 • Nieustannie mierzymy naszą wydajność w stosunku do naszych celów biznesowych, a w razie potrzeby podejmujemy działania, aby zapewnić ich spełnienie
 • Ciągle ulepszamy produkty, procesy i obniżamy zużycie energii;
 • Ciągle identyfikujemy ryzyka i wdrażamy zrównoważone rozwiązania korygujące i zapobiegawcze;
 • Zapewniamy odpowiednie zasoby do codziennej pracy, aby osiągnąć nasze cele biznesowe
 • Nieustannie informujemy o tym naszych pracowników i ich przedstawicieli oraz konsultujemy się z nimi i zachęcamy ich do aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu systemu zarządzania;
 • Priorytetowo traktujemy zakup energooszczędnych produktów i usług;
 • Przestrzegamy wszystkich wymogów prawnych, a także wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych norm;
 • Jesteśmy otwarci, transparentni, współpracujemy i dotrzymujemy naszych zobowiązań.


Zarząd

Potrzebujesz więcej informacji?