Chłodnice recyrkulacji spalin dla silników przemysłowych

Opatentowane projekty wysokociśn. systemów recyrkulacji gazów odlot.

Chłodnica EGR, opracowana w ścisłej współpracy z naszymi klientami, zapewnia wymieszanie spalin z recyrkulacji z powietrzem w najniższej możliwej temperaturze.

Opis

Chłodnice EGR są kluczowym elementem w systemach recyrkulacji spalin silników nowej generacji. Spełniają obowiązujące normy emisji w ramach IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska), EPA (amerykańska Agencja Ochrony Środowiska), EURO itp. W odniesieniu do różnych wymagań dla układów recyrkulacji spalin w silnikach 2 i 4-ro suwowych opracowaliśmy różne typy urządzeń.

Opatentowana konstrukcja wysokociśnieniowego układu EGR silnika czterosuwowego umożliwia chłodzenie spalin, w niektórych przypadkach z ponad 700°C do 50 °C. Wszystkie przeprowadzone testy wykazały zgodność z wynikami dotyczącymi zanieczyszczeń przeprowadzonymi przez Centrum Badawczym Silników i Termodynamiki Wewnętrznej na Uniwersytecie w Rostocku w Niemczech. Testy te zweryfikowały zgodność charakterystyk eksploatacyjnych, w szczególności zachowania zanieczyszczeń i przenoszonej mocy cieplnej. Do badań wykorzystywane jest wysokiej jakości oprogramowanie do przewidywania żywotności i niezawodności chłodnicy pracującej w warunkach ekstremalnych.

Media

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Kelvion Exhaust Gas Recirculation Cooler

Korzyści

  • Bezpieczęństwo w warunkach ekstremalnych
  • Kompaktowa konstrukcja – niska waga i minimalne wymagania przestrzenne
  • Urządzenie gotowe do pracy natychmiast po instalacji
  • Maksymalna wydajność i dostępność procesu
  • Konfiguracja rur żebrowanych i geometria żeber zoptymalizowana z CFD
  • Minimalne zanieczyszczenia powierzchni chłodzącej po stronie gazowej
  • Specjalnie zaprojektowana struktura powierzchni żeber dla efektywnego przepływu powietrza przez wymiennik ciepła

Potrzebujesz więcej informacji?