Chłodnice powietrza dla chłodni

Kelvion FC38L

Konfigurator

Kelvion FC38L z typoszeregu rozwiązań „slim line” to standardowa chłodnica powietrza dla pomieszczeń z ograniczeniami gabarytowymi.

Opis

Podsufitowe chłodnice komercyjne Kelvion FC38L są doskonałym rozwiązaniem dla chłodni o ograniczonej wysokości. Kelvion FC38L to produkt standardowy o krótkim terminie dostawy. Aranżacja obiegów rur w parownikach jest zoptymalizowana jako trafne rozwiązanie dla najpopularniejszych czynników chłodniczych. Zunifikowany system oznaczeń pozwala na łatwe określanie typu i zamawianie. Standardowym wykonaniem są wentylatory tłoczące powietrze przez wymiennik.

Media

Kelvion  Commercial Air Cooler FC38L

Kelvion Commercial Air Cooler FC38L

Kelvion  Commercial Air Cooler FC38L

Kelvion Commercial Air Cooler FC38L

Korzyści

  • Długookresowa pewność działania: wydajne wentylatory ErP 2015
  • Podwójny wydmuch powietrza: tłoczący
  • Łatwo zdejmowane pokrywy
  • Dostarczane w drewnianej skrzyni
  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni chłodniczej
  • Obieg zoptymalizowany zgodnie z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi. Łatwość zamawiania za pomocą kodu zamówienia dla każdej chłodnicy powietrza

Potrzebujesz więcej informacji?