G - Governance

Iniciativa ESG společnosti Kelvion

Kelvion podporuje lidská práva, spravedlivé pracovní podmínky, ochranu životního prostředí a boj proti korupci. Odpovědné jednání je tak pevně integrováno do všech výrobních a servisních procesů. Dodržování předpisů je základní součástí naší společnosti. Udržitelnost dále hraje klíčovou roli v řízení našich dodavatelů a snažíme se o co nejvyšší úroveň dodržování předpisů ve všech globálních funkcích společnosti Kelvion a zúčastněných stranách. 

 

Společnosti jako Kelvion, které jsou aktivní v mezinárodním měřítku, jsou povinny ctít závazek dodržování mezinárodně přijatých úmluv společenského, politického a právního charakteru. Náš firemní etický kodex popisuje zásady a postupy, kterými se řídí naše firemní jednání. Tento kodex platí pro všechny naše zaměstnance po celém světě. Zajišťujeme shodu s předpisy v pracovním prostředí, které se vyznačuje bezúhonností, respektem, poctivostí a odpovědností.

Ctíme a dodržujeme zákony.

Základem všech činností ve společnosti Kelvion je dodržování všech platných zákonů a předpisů. Tato pravidla doplňujeme speciálně vytvořenými a obzvláště přísnými mezinárodními směrnicemi a školeními v oblasti určitých aspektů práva.

Působíme mezinárodně.

Striktně dodržujeme závazné předpisy, které se vztahují na naše produkty a služby v rámci mezinárodního obchodu. Dodržujeme všechny platné zákazy vývozu a dovozu a dodržujeme všechny postupy pro úřední povolení.

Kategoricky odmítáme korupci.

Odmítáme jakýkoliv druh obchodní korupce jak na domácí půdě, tak na zahraničních trzích. Pro zakotvení této skutečnosti jsme vypracovali protikorupční směrnice, podle kterých jsou prosazována pravidla správného jednání, která za všech okolností dodržujeme. Tato pravidla platí jak pro naše jednání s pracovníky státní správy, tak pro jednání s orgány a pracovníky jiných společností.

Podporujeme korektní hospodářskou soutěž.

V duchu korektní hospodářské soutěže pilně pracujeme, orientujeme se na potřeby našich zákazníků a zajišťujeme kvalitu našich produktů a služeb. Dodržujeme všechny platné domácí, nadnárodní a zahraniční antimonopolní zákony i zákony vztahující se k nekalé soutěži. Od našich konkurentů očekáváme stejnou míru poctivosti.

Zajišťujeme společensky přijatelné pracovní podmínky.

Ctíme zásady společenské odpovědnosti vůči našim zaměstnancům a komunitě. Našim zaměstnancům po celém světě nabízíme spravedlivé pracovní podmínky. Odmítáme jakoukoli formu diskriminace, pokud se jedná o pohlaví, sexuální orientaci, původ, barvu pleti a jakékoli jiné osobní charakteristiky. Sami sebe vnímáme jako společensky odpovědného zaměstnavatele, který jedná se svými zaměstnanci s úctou.

Chráníme životní prostředí.

Během všech fází realizace našich produktů – od vývoje, přes výrobu až po prodej – chráníme životní prostředí. Tato zásada se vztahuje nejen na energii, kterou spotřebováváme, ale také na ochranu prostředí na každém našem pracovišti kdekoli na světě.

Zajišťujeme bezpečnost produktů.

Pro naše zákazníky vyvíjíme inovační, vysoce kvalitní produkty a procesy, přičemž bezpečnost produktů je naší nejvyšší prioritou.

Potřebujete vice informací?