Powietrznych chłodnic oleju transformatorowego

Serwis układów chłodzenia transformatorów

Czyszczenie i modernizacja wentylatorów powietrznych chłodnic oleju transformatorowego poprawia ich wydajność i sprawność. Umożliwia  transformatorowi skuteczne i niezawodne działanie z maksymalną mocą przy maksymalnej wydajności chłodzenia. Chociaż wentylatory są przystosowane do dużych obciążeń, mogą ulec degradacji z powodu ciągłej pracy oraz gromadzenia się pyłu i innych zanieczyszczeń. Serwis Kelvion obejmuje czyszczenie, obsługę techniczną, części zamienne, a także całkowite remonty i modernizacje w celu spełnienia istniejących lub nowych wymagań operacyjnych.

Portfolio usług serwisowych

Usługi startowe i w miejscu instalacji

 • Pomoc przy montażu i demontażu, wysyłce i transporcie
 • Nadzorowanie instalacji przez ekspertów Kelvion

Części zamienne i rozwiązania w zakresie części zamiennych

 • Wentylatory, osprzęt
 • Pierwsze części zamienne
 • Pakiety części zamiennych
 • Dostawa i montaż części zamiennych

Naprawy, remonty i obsługa techniczna

 • Pełny remont lub naprawa
 • Profesjonalna naprawa w warsztacie
 • Renowacja powłoki zewnętrznej/ponowne powlekanie
 • Pomoc przy montażu i demontażu, wysyłce i transporcie
 • Czyszczenie od wewnątrz i na zewnątrz
 • Ocena i eliminowanie znacznych uszkodzeń
 • Pomiar przepływu w miejscu instalacji
 • Optymalizacja strony powietrznej w celu zmniejszenia hałasu
 • Dostosowanie strony powietrznej i olejowej do nowych wymagań eksploatacyjnych
 • Remonty silników wentylatorów np. wymiana łożysk i uszczelnień, pomiar prędkości

Rozbudowa i wymiana

 • Dostosowanie strony powietrznej i olejowej do nowych wymagań eksploatacyjnych
 • Kompletna chłodnica jako zamiennik produktów Kelvion lub urządzeń innych producentów
 • Optymalizacja strony powietrznej w celu zmniejszenia hałasu

Monitorowanie, doradztwo i szkolenia

 • Szkolenie z czyszczenia strony powietrznej
 • Chłodnicę można wyposażyć w układy pomiaru ciśnienia, temperatury i przepływu
 • Elektrotechniczna kontrola wentylatorów, połączeń elektrycznych i parametrów elektrycznych
 • Ocena trwałości warstwy cynkowej pola rur żebrowanych pod kątem pozostałego czasu eksploatacji

Serwis – Wyróżnione informacje – Powietrzne chłodnice oleju transformatorowego

Z czasem wentylatory powietrznych chłodnic oleju transformatorowego ulegają degradacji w wyniku intensywnego użytkowania oraz zanieczyszczenia. W przypadku awarii wentylatorów transformator traci wymaganą wydajność chłodzenia, co oznacza, że nie może działać prawidłowo z maksymalną mocą. W niektórych przypadkach, aby spełnić nowe wymagania operacyjne, sprzęt może wymagać modyfikacji po stronie powietrza lub oleju. Kelvion może modyfikować wentylatory z AC na EC i usprawniać je w celu zmniejszenia hałasu. Kelvion oferuje również zmianę drzwiczek na zawiasowe dla ułatwienia dostępu do wentylatora.

 

Lokalizacje serwisowe Chłodnica powietrza oleju transformatorowego

Poprzez naszą sieć oddziałów na całym świecie oferujemy dostępność serwisu w każdym miejscu i czasie.

Europe

Kelvion S.r.l. (Service)Włochy
Via Lodovico Borsari, 35/A
43126 Parma

Potrzebujesz więcej informacji?