Wodnych chłodnic oleju transformatorowego

Serwis układów chłodzenia transformatorów

Kelvion może wykonać czyszczenie strony wodnej chłodnicy oleju transformatorowego w celu usunięcia nagromadzonego kamienia i rdzy, co może znacznie poprawić wydajność i sprawność. Dzięki temu transformator przez długi czas będzie działał z maksymalną mocą przy maksymalnej lub wymaganej wydajności chłodzenia. Serwis Kelvion obejmuje pełne remonty, części zamienne i obsługę techniczną, a także modyfikację z rur pojedynczych do podwójnych i dostosowanie strony wodnej lub olejowej do nowych wymagań operacyjnych.

Portfolio usług serwisowych

Usługi startowe i w miejscu instalacji

 • Pomoc przy montażu i demontażu, wysyłce i transporcie
 • Nadzorowanie instalacji przez ekspertów Kelvion

Części zamienne i rozwiązania w zakresie części zamiennych

 • Zestawy uszczelek, komory, nowe wkłady rurowe, narzędzia
 • Pierwsze części zamienne
 • Pakiety części zamiennych
 • Dostawa i montaż części zamiennych

Naprawy, remonty i obsługa techniczna

 • Pełny remont lub naprawa
 • Profesjonalna naprawa w warsztacie
 • Renowacja powłoki wewnętrznej i zewnętrznej/ponowne powlekanie
 • Pomoc przy montażu i demontażu, wysyłce i transporcie
 • Czyszczenie od wewnątrz i na zewnątrz
 • Ocena i eliminowanie znacznych uszkodzeń
 • Pomiar przepływu w miejscu instalacji
 • Dostosowanie strony wodnej i olejowej do nowych wymagań eksploatacyjnych
 • Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania zewnętrznego

Rozbudowa i wymiana

 • Dostosowanie strony wodnej i olejowej do nowych wymagań eksploatacyjnych
 • Kompletna chłodnica jako zamiennik produktów Kelvion i innych producentów
 • Wymiana wkładów
 • Zmiana projektu z pojedynczej rury na układy dwururowe

Monitorowanie, doradztwo i szkolenia

 • Szkolenie z czyszczenia strony wodnej
 • Chłodnicę można wyposażyć w układy pomiaru ciśnienia, temperatury i przepływu
 • Pomiary poziomu wody i oleju
 • Doradztwo w zakresie projektowania, budowy i optymalizacji całego układu na każdym etapie projektu
 • Test działania urządzeń monitorujących (np. wykrywacza wycieków, czujników przepływu oleju/wody, różnicowego łącznika ciśnieniowego itp.)

Serwis – Wyróżnione informacje – Wodne chłodnice oleju transformatorowego

Wodna chłodnica oleju transformatorowego jest przystosowana do pracy w trudnych warunkach, jednak z czasem może ulec silnemu zanieczyszczeniu cząstkami kamienia i rdzy. Jeśli nie zostaną one usunięte, transformator traci maksymalną wydajność chłodzenia, przez co może przenosić mniej energii elektrycznej. Czyszczenie po stronie wodnej odbywa się poprzez przepłukanie. Możemy przeprowadzić pełny remont i próbę szczelności oraz dostosować stronę wodną lub olejową do nowych wymagań pracy. Ulepszenia obejmują zmianę z układu jednorurowego na dwururowy oraz zmianę z monitorowania analogowego na cyfrowe. Inżynierowie serwisu Kelvion przeprowadzą również na miejscu pomiary wydajności.

 

Lokalizacje serwisowe Chłodnica wodna oleju transformatorowego

Poprzez naszą sieć oddziałów na całym świecie oferujemy dostępność serwisu w każdym miejscu i czasie.

Europe

Kelvion S.r.l. (Service)Włochy
Via Lodovico Borsari, 35/A
43126 Parma

Potrzebujesz więcej informacji?