S - Social

Iniciativa ESG společnosti Kelvion

Zdraví našich zaměstnanců je jednou z našich hlavních priorit. Všichni by měli mít možnost pracovat v bezpečném prostředí a zůstat zdraví. Naše vize je jasná: nadále pokračujeme v realizaci strategie nulového počtu úrazů s cílem eliminovat počet úrazů a zajistit bezpečné podmínky a jednání. Společnost Kelvion se zavázala zajistit vhodná pracoviště, realizovat nápady na zlepšení a průběžně sledovat jejich účinek. 

Cílem naší strategie ESG je vytvořit odpovědnou firemní kulturu a inspirativní pracovní prostředí. To zahrnuje také rozmanitost a inkluzi na všech úrovních společnosti. Dáváme jasné prohlášení: naši zaměstnanci jsou nejvyšším dobrem a ke všem přistupujeme stejně. Řízení diverzity a inkluze je pevnou součástí naší personální politiky a odmítáme jakýkoli druh diskriminace. Jsou zavedeny příslušné programy, které toto smýšlení zajišťují po celém světě, jako je například politika oznamování nekalých praktik (Whistle Blower Policy).

Spravedlnost na prvním místě

Společnosti, jako je Kelvion, které působí na mezinárodní úrovni, jsou povinny dodržovat mezinárodně uznávané konvence: sociální, politické a právní povahy. Náš firemní kodex chování popisuje zásady a postupy, které stojí za našimi firemními kroky. Tento kodex platí pro všechny naše zaměstnance po celém světě. Zajišťujeme dodržování předpisů v pracovním prostředí, které se vyznačuje integritou, respektem, spravedlností a odpovědností.


Respektujeme a dodržujeme zákony.
Základem veškerého jednání ve společnosti Kelvion je dodržování všech platných zákonů a dalších předpisů. Tyto předpisy doplňujeme speciálně vytvořenými, obzvláště přísnými interními směrnicemi a školeními s ohledem na některé aspekty práva.

Působíme na mezinárodní úrovni.
Přísně dodržujeme jako závazné zákonné předpisy, které se vztahují na naše výrobky a služby zapojené do mezinárodního obchodu. Dodržujeme všechny platné zákazy vývozu a dovozu a dodržujeme všechny úřední povolovací postupy.

Zcela odmítáme korupci.
Odmítáme jakýkoli druh obchodní korupce, a to jak v tuzemsku, tak na zahraničních trzích. Abychom tuto skutečnost zdůraznili, vypracovali jsme vlastní protikorupční směrnice, které prosazují pravidla správného chování, jichž se vždy držíme. Tato pravidla platí jak v našem jednání s úředníky, tak s orgány a zaměstnanci jiných společností.

Podporujeme spravedlivou hospodářskou soutěž.
V duchu férové soutěže tvrdě pracujeme, orientujeme tuto práci na potřeby našich zákazníků a dbáme na kvalitu našich výrobků a služeb. Dodržujeme všechny platné domácí, nadnárodní i zahraniční antimonopolní zákony a veškeré zákony týkající se nekalé soutěže. Stejnou míru korektnosti očekáváme i od našich konkurentů.

Zajišťujeme sociálně přijatelné pracovní podmínky.
Řídíme se zásadami sociální odpovědnosti vůči našim zaměstnancům a společnosti. Našim zaměstnancům nabízíme spravedlivé pracovní podmínky po celém světě. Odmítáme jakoukoli formu diskriminace s ohledem na pohlaví, sexuální orientaci, původ, barvu pleti nebo jiné osobní charakteristiky. Považujeme se za společensky odpovědného zaměstnavatele, který se ke svým zaměstnancům chová s respektem.

Chráníme životní prostředí.
Od vývoje, přes výrobu až po prodej našich výrobků chráníme životní prostředí v každé z těchto fází. Tato zásada se vztahuje nejen na energii, kterou zaměstnáváme, ale také na ochranu našeho přírodního prostředí na každém pracovišti po celém světě.

Zajišťujeme bezpečnost výrobků.
Pro naše zákazníky vyvíjíme inovativní, vysoce kvalitní výrobky a procesy - a bezpečnost výrobků má u nás nejvyšší prioritu.

Potřebujete vice informací?